Zonder biomassa zou er in 2019 maar 3,6 procent duurzame energie zijn opgewekt, terwijl de overheid als doel heeft gesteld dat dit jaar 14 procent van de gebruikte energie uit duurzame bronnen komt.

In 2019 werd nog 8,6 procent van het totale energieverbruik duurzaam geproduceerd. 60 procent hiervan bestaat uit biomassa. Haal je die 60 procent aan biomassa van dat percentage af, dan blijft er nog 3,6 procent over. Daarmee wordt het niet waarschijnlijk dat Nederland de doelen van duurzaam geproduceerde energie voor 2020 (14 procent) en 2023 (16 procent) haalt. Dit laat vergelijkingssite Pricewise weten, op basis van eigen onderzoek naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit deze CBS-cijfers concludeert de site dat de bijstook van biomassa noodzakelijk is voor het realiseren van de klimaatopgave. Mede door subsidiegelden nam de bijstook van biomassa de laatste jaren flink toe: de kolencentrales stookten in 2019 vijf keer zo veel biomassa mee als in 2018, laat de Pricewise weten. Ook voor de komende jaren is hier een groei in voorspeld.

Discussie rond biomassa

Begin juli adviseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) dat de inzet van duurzame biogrondstoffen voor elektriciteit en warmte afgebouwd moet worden om deze biomassa zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Dit advies dient als input voor het duurzaamheidskader voor biomassa, dat het kabinet naar verwachting binnenkort aan de Tweede Kamer zal aanbieden. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) liet eind augustus echter nog weten dat de keuzes die het kabinet in dit duurzaamheidskader maakt, niet ten koste mogen gaan van het behalen van de klimaatdoelstellingen. Inmiddels is er wel een Kamermeerderheid – waaronder regeringspartijen D66 en ChristenUnie – tegen een subsidie voor nieuwe biomassacentrales en ook milieuorganisaties willen van biomassa af.