Dus meer biogas voor Noord Oost Twente. Eigenlijk zal minstens de helft van alle mest door een vergister moeten gaan. Daar werd voor gepleit. Hiermee zou 1/6 van het huidig gasgebruik in de vier gemeenten kunnen worden vergroend. Op donderdag 5 oktober bezochten 60 mensen een informatieavond in Weerselo over dit onderwerp.

Aan bod kwamen onderwerpen als: stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van mestvergisting, de noodzaak en mogelijkheden voor verwerking, het belang voor het milieu, duurzame energieproductie en de bijdrage aan lokale bedrijvigheid. Het was een mooie bijeenkomst met goede sfeer. De organisatie werd geleid door Frans Feil van het Bio-energiecluster BEON. Enkele actieve BEON partijen waren aanwezig voor het geven van specifieke informatie. De avond was een initiatief van de samenwerkende gemeenten in Noord-Oost Twente: Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland en Losser. 

Klik hier voor het downloaden van de presentatie van Frans Feil.

De bijeenkomst was mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het EFRO GO-Duurzaam programma OP Oost. Dit programma richt zich op de verduurzaming van de warmtevraag van de gebouwde omgeving.