We laten op donderdag 4 november de resultaten zien die afgelopen periode zijn behaald en bespreken aan de hand van aansprekende voorbeelden en concrete plannen hoe we de energietransitie verder kunnen brengen. De verduurzaming van gas-, warmte- en elektriciteitsnetten met nieuwe initiatieven staat hierbij centraal.

De Nieuwe Energiedag 2021 wordt georganiseerd door BEON in het kader van het programma Nieuwe Energie Overijssel en biedt een gevarieerd programma met bezoeken aan nieuwe installaties en met boeiende gesprekken met bestuurders en mooie presentaties van mensen uit de praktijk. De bijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis van de provincie Overijssel. De sessies zijn ook op afstand te volgen. Bij aanmelding krijgt u een link toegestuurd.

Programma donderdag 4 november

Plenaire sessie | Statenzaal |13.00 – 14.00 uur | met Janinka Feenstra

 • Opening en welkom | René Venendaal, voorzitter BEON
 • Video met verslag excursie | Frans Feil, coördinator BEON
 • Nieuwe Energie in Overijssel | Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel
 • Groen gas: onmisbare schakel, nu ook lokaal mogelijk maken | Marieke van der Werf, Groen Gas Nederland
 • Warmtenet: Schoon en duurzaam uitbreiden | Svenja Kraaij | Warmtenet Purmerend
 • Discussie met het publiek | onder leiding van dagvoorzitter Janinka Feenstra

Pauze l 14.00 – 14.10 uur

Parallelsessies l 14.10 – 15.00 uur


Uitbreiding en verduurzaming warmtenetten

Uitbreiding en verduurzaming van de warmtevoorziening is cruciaal voor de energietransitie. Ambities in het Energieakkoord zijn hoog. Meer dan 40 PJ aan warmte zou in 2030 via warmtenetten worden geleverd, waarvan 1/3 duurzaam. Warmtenetten moeten worden aangelegd, uitgebreid en verduurzaamd. In deze sessie wordt ingegaan op plannen die afgelopen jaar ontwikkeld en gerealiseerd zijn voor duurzame warmtevoorziening in de industrie en voor huishoudens met biogrondstoffen en restwarmte.

In de film wordt een overzicht gegeven van de verduurzaming va de warmtevoorziening in Twente. Lambert Schuldink van Brouwer Energie zal ingaan op de mogelijkheden van de inzet van biogrondstoffen in Balkbrug en Zwolle. Frank Soons van Ennatuurlijk zal ingaan op wat Ennatuurlijk heeft gerealiseerd afgelopen periode en voor welke uitdagingen ze nog staat met de verduurzaming van haar warmtenetten.

   • Film duurzame warmte Twente
   • Industriële warmte en restwarmtebenutting, Lambert Schuldink (Brouwer Energie)
   • Verduurzaming warmtenetten, Frank Soons (Ennatuurlijk)
Vergroening gasnetten

Vergroening van het gasnet is mogelijk door de invoeding van groengas. Op verschillende plaatsen in Oost-Nederland gebeurt dit al. Groengas wordt gemaakt van biogas door vergisting van mest en ander organisch materiaal. Dit gebeurt op industriële schaal in Coevorden, op boerderijschaal, zoals bij Deventer of Blokzijl en op een schaal die ertussenin zoals bij Hardenberg. Inzet van mest moet worden verveelvoudigd. Volgende stap na groengas, is waterstof.

Netbeheerder in Drenthe en Overijssel, Rendo heeft grote ambities voor de verduurzaming van haar gasnet. Harry van der Geest zal ingaan op wat is bereikt, op de plannen die het bedrijf heeft en hoe ze deze denkt te realiseren. René Cornelissen zal ingaan op de boerderijvergisters en biogashubs die zijn bedrijf afgelopen periode heeft weten te realiseren en wat de lessen zijn geweest voor de toekomst.

   • Harry van der Geest (Rendo)
   • René Cornelissen (CCS-consultancy)

Verder zal er aandacht zijn voor het NOABER-project, een project van Saxion waarbij studenten worden ingezet voor het oplossen van knelpunten bij mestvergisting en biogashubs.

Drukte op het elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet raakt overvol. Enexis heeft enorm geïnvesteerd de laatste jaren en zal dit nog verder gaan intensiveren de komende jaren. Zonnevelden kunnen vaak hun stroom niet kwijt op het net. Netverzwaring kost vele jaren. Om intussen toch ruimte te scheppen voor duurzame stroomaanbieders werkt Enexis aan een reeks met alternatieve oplossingen.

Gertjan Mulder van Enexis zal deze oplossingen in workshop-vorm met het publiek bespreken. Dirk Jan Masselink zal een aantal concrete voorbeelden geven voor oplossingen voor netcongestie waaraan hij gewerkt heeft in Oost-Nederland.

   • Gertjan Mulder (Enexis)
   • Dirk-Jan Masselink (Repowered)

Afsluiting l 15.10 uur

Tijdens de afronding zal Frans Feil terugblikken op de Nieuwe Energie Dag en de mooiste momenten nog even terughalen.

Voor vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen via lotten@stimuland.nl.

De voorbereiding van de Nieuwe Energiedag is mede mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Energie Overijssel en door het EFRO-programma GO-Duurzaam..