Tijdens de EU-trainingscursus op 4 april 2024 over het hergebruik van nutrienten, onderstreepte Lucile Sever het belang van goede opwerking van digestaat. Zij is beleidsadviseur van de Europese Biogas Associatie en komt op voor het belang van de biogas sector in Europa.

Ze gaf in het webinar een prachtig overzicht van het belang van mestvergisting. Het is een belangrijke route voor het hergebruik van nutrienten zoals die in mest en andere reststromen van de agrarische sector aanwezig zijn. De bodem wordt verbeterd. Vandaar dat er veel programma’s zijn in Brussel waarin hergebruik wordt bevorderd. Er blijven echter ook stevige uitdagingen in de Europese wetgeving. Ze zijn mestproducten strak geregeld om te voorkomen dat er afval wordt geloosd op de akkers. Ook dient er met zorg worden omgegaan met dierlijke reststoffen ter voorkoming van ziektes. Het Joint Research Council ziet echter mogelijkheden om dierlijke mest op te werken en hiervoor regels op te stellen die risico’s op misbruik kunnen voorkomen. Langs deze lijn wordt nu gekeken naar de RENURE route die vooral voor Nederland en Duitsland van belang is (recovery van nitrogen from manure). Het is belangrijk dat daar nu snelheid in wordt gemaakt, concludeert ook Lucile Sever. Aan haar zal het niet liggen.

De webinar werd druk bezocht, met deelnemers vanuit heel Europa. Het webinar maakt deel uit van het SCALE-UP-programma waarin ook BEON deelneemt. De sessie over nutrient recycling werd geleid door BEON-deelnemer BTG.

Downloads en links

Presentation European Biogas Association SCALE-UP Training session 2024