Er komt er steeds minder hout uit het Nederlandse bos. Er wordt druk geplant, maar minder gekapt. Dit terwijl de vraag naar biobased materiaal steeds groter wordt. Hoe komen we hier uit? Bos- en houtpartijen sloegen de handen ineen en kwamen tot een mooie oplossing.

Samenwerken voor bos en klimaat

De bouw haalt maar een klein beetje hout uit Nederlandse bossen. Het meeste wordt geïmporteerd. Meer eigen hout zou een mooie bijdrage kunnen leveren aan het klimaat. Ook is het aantrekkelijk voor boseigenaren. Daarom is een consortium ‘Van Bos tot Bouw’ opgericht. Doel is het gebruik van inlands hout in de bouw te vergroten. Met een goede vertegenwoordiging van de hele keten. Uit bosbeheer, houtverwerking, bouw, projectontwikkeling, woningbouwcorporaties en vastgoed.

Ontwikkeling houtoogst onderzocht

Is het mogelijk om het aandeel inlands hout in de bouw te verhogen? Een WUR-onderzoeksteam rekende drie scenario’s door: één met voortzetting van het huidige beheer, één gebaseerd op de Bossenstrategie en een scenario met extra inzet op bosverjonging en exploitatie. Alleen het laatste scenario bleek te leiden tot meer oogst. Maar ligt maatschappelijk gevoelig. De uitdaging is dus: Hoe kunnen we met minder hout toch meer bouwen? Dat kan alleen met een slimmere en hoogwaardiger inzet van inlands hout. Hout dat helaas vaak van lagere kwaliteit is dan hout uit het buitenland…

Duurzame toepassing: deurkozijnen van inlands grenen

Om eruit te komen heeft het brede consortium gekeken naar mogelijke oplossingen. Het beste optie bleek: Deurkozijnen maken. En wel van Nederlands grenen (grove den). Hout waar anders transportpallets van gemaakt zou worden. De Twentse houtbouwer De Groot Vroomshoop heeft de kozijnen met timmerfabriek De Mors ontworpen. Een eerste set kozijnen is al gebouwd. Met echt inlands hout van landgoed Feithenhof bij Gortel. De pilot is een succes en wordt opgeschaald naar een paar honderd kozijnen. En dan verder. Alle beetjes helpen. De CO2-uitstoot van de kozijnen is 2,5 keer lager dan van gangbare stalen kozijnen.

Rapporten