De hieronder genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma op: www.op-oost.eu.

 

 

 

Het bouwinnovatiecluster Pioneering en het bio-energiecluster BEON werken nauw samen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Oost Nederland te verduurzamen. Ze worden hierbij van 2017 – 2020 ondersteund door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Door de kennis en ervaring uit beide netwerken te delen is het mogelijk om nieuwe product- en processen te ontwikkelen. Het gaat hierbij vooral om het combineren van energiebesparing en het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag. Onder de samenwerking zal een innovatie-, markt en opleidingsprogramma worden uitgewerkt en uitgevoerd.

 

De samenwerking sluit goed aan bij de inzet van de provincie, gemeenten en woningcorporaties op duurzaam energiegebied. Pioneering en BEON verwachten verder een sterke toename van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de (duurzame) energie- en bouwsector in Oost Nederland.

 

Pioneering is een cluster van meer dan 160 ondernemers, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het thema innovatie in de gebouwde omgeving. Het doel van Pioneering is het versterken van de regionale economische slagkracht door het bevorderen van de innovatie van bouwgerichte ondernemingen in Oost-Nederland. Hiertoe werkt ze, gezamenlijk met alle deelnemers, aan innovatieprojecten in Oost Nederland.

 

Op 19 april is de eerste bijeenkomst gehouden van het samenwerkingsverband bij Cogas in Almelo (zie nieuwsartikel en presentaties Startbijeenkomst GO Duurzaam).

 

StartbijeenkomstStartbijeenkomstStartbijeenkomst

 

 

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet EFRO middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.