Kennisplatform Mestvergisting

Kennisplatform Mestvergisting

Biogas en groen gas

Biogas en groen gas zijn van groot belang voor de verduurzaming van de energievoorziening. Biobas ontstaat bij vergisting van mest en andere organische reststoffen. Groengas is biogas dat op aardgaskwaliteit is gebracht.

Mest en digestaat

Mest is de belangrijkste grondstof voor groengas productie in Oost-Nederland. De vergiste mest – digestaat – is de basis voor nutrienten en verbeteraar van de bodem..

Beleid en regelgeving

Rijk en provincies willen graag groengas mogelijk maken. De mogelijkheden voor mestvergisting worden mede bepaald door milieu en ruimtelijke ordeningsregels.

FAQ

Geen enkele duurzame energie vorm ontsnapt aan het maatschappelijk debat. Ook over mestvergisting bestaan veel vragen.