BIO-ENERGIE

BIO-ENERGIE

Wat is bio-energie?

Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas dat gewonnen wordt uit organisch materiaal, oftewel biomassa. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Deze worden verbrand, vergist of vergast voor de opwekking van biobrandstof. Met deze vorm van energie verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen en belasten we het klimaat minder. Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot kolen en aardgas, niet opraakt.