Bio-energie ontstaat door de vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen, ofwel biomassa. Bio-energie draagt met ruim 70% het meest bij aan de hernieuwbare energie in Overijssel. Maar waarom is er dan zo’n discussie over de duurzaamheid van biomassa?

 

De inzet van biomassa staat al enige tijd onder druk. “Discussies werden aangewakkerd door berichten over houtpellets die geïmporteerd werden uit Noord-Amerika voor de bijstook in kolencentrales. Daarnaast werd het kappen van bossen als grondstoffen voor de biomassacentrales vaak genoemd. Dat heeft de discussie enorm besmet,” aldus René Venendaal, voorzitter van het samenwerkingsverband van Biogrondstoffen en duurzame Energie Oost Nederland (BEON).

 

Stichting BEON zet zich al meer dan tien jaar volop in voor het aanjagen van ontwikkelingen met verschillende soorten van bio-energie, die passen in een duurzame toekomst. Met regelmaat geven wij ook voorlichting aan gemeenten en het bedrijfsleven. Hiermee wordt het initiatief genomen om een eerlijke discussie te voeren en zo de feiten van de fabels te scheiden.

Duurzaam inzetten van biomassa

In Overijssel doen we het anders. Hier wordt afval- en sloophout, dat verder niet meer gerecycled kan worden, of houtsnippers ontstaan uit groenonderhoud, gebruikt voor het produceren van duurzame energie. Maar ook koeienpoep wordt hergebruikt en biogas of groen gas van geproduceerd. Op deze duurzame toepassingen zetten wij in. Bio-energie levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame energiedoelstellingen in Overijssel. Zonder de inzet van bio-energie gaan we deze doelen niet halen.

 

In onderstaande video leggen we graag uit wat bio-energie is, welke soorten we hebben en hoe we hier duurzaam mee om kunnen gaan.