Samenwerking Duitsland

Samenwerking Duitsland

Het voordeel van Oost-Nederland is dat het dicht bij Duitsland ligt, waar de energietransitie al vroeg is ingezet. Vooral op het gebied van mestvergisting is het land nog steeds koploper in Europa. Boeren kregen lange tijd aantrekkelijke vergoedingen om elektriciteit te produceren van biogas dat in vergisters werd geproduceerd uit mest en organisch materiaal met hoge vergistingswaarde. Duizenden systemen zijn hiervoor gebouwd.

Belangrijke kenniscentra ontwikkelden zich in Duitsland, waarmee BEON een nauwe samenwerking is aangegaan. In het bijzonder waren dit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen de Fachhochschule Münster (vestiging Steinfurt) en in Nedersaksen 3N (Werlte). Vanuit INTERREG werd deze samenwerking bespoedigd en leidde tot veel kennisuitwisseling op het gebied van biomassavoorbewerking, efficiëntie verbetering, reactorverbetering, stikstofverwijdering en digestaatopwerking. Inspiratie, ook voor bestuurders, kwam ook vanuit Saerbeck, een duurzaam dorp net over de grens. Hier worden veel plannen daadwerkelijk in praktijk worden gebracht.

De nauwe samenwerking leidt jaarlijks tot nieuwe project ideeën en deelname van een brede groep van Nederlandse partijen op het gebied van bio-energie.