Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe Energie
Overijssel

In 2050 is Overijssel energieneutraal. Dat is de missie van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Om dit te bereiken werken acht kernpartners, waaronder BEON, in een alliantie samen aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Door deze brede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, woningcorporaties en energiebedrijven, kunnen we deze opgave realiseren en omzetten in kansen voor de regio.

Slimme oplossingen

Het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017- 2023 verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. Op deze wijze behalen we in de regio versneld energiedoelen en komen we tot slimme oplossingen voor een uitdagend energievraagstuk. ‘We’ is iedereen die zich inzet voor een energie neutrale provincie: van ondernemers en actieve inwoners tot politiek en overheid. Op dit moment zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbruik van 100 petajoule aan energie per jaar. Met energiebesparing hopen we dit terug te dringen tot ongeveer 90 PJ. Om 20% hiervan duurzaam op te wekken, moet er stevig ingezet worden op een combinatie van windturbines, zonnepanelen, geothermie, biomassa en andere duurzame energiebronnen. BEON heeft zich in haar convenant met de provincie gecommitteerd aan de doelstellingen en wil met haar alliantiepartners nieuwe initiatieven in de opwekking van nieuwe energie ontwikkelen en realiseren. Dit is nadrukkelijk breder dan bio-energie alleen.