Het SER-advies is veel genuanceerder dan zoals het aanvankelijk in de pers stond. Alle houtstook zou een foute boel zijn en subsidies moesten zo snel mogelijk worden afgebouwd. Biomassa is waardevol als grondstof voor de chemische industrie, verbranden zou zonde zijn. Sterke conclusies verschenen direct in de pers na het uitlekken van het concept advies in juli. De werkelijkheid is echter veel genuanceerder. Zo wordt erop gewezen dat afbouw van de subsidies alleen mogelijk is als er duurzame alternatieven zijn tegen redelijk kosten. Ook is er begrip voor gemeenten die worstelen met hun warmteplannen en hoop hadden gevestigd op de inzet van biomassa. Als het duidelijk is dat het tijdelijk is, moet het kunnen, volgens het SER-advies.

Meervoudige verwaarding

Belangrijk is dat biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet. In het SER-advies wordt veel waarde gehecht aan meervoudige verwaarding: alle onderdelen van de biomassa moeten goed worden ingezet. Dan kan het best zijn, dat de laagwaardige fractie wordt ingezet in warmtenetten. Dat biomassa niet meer ingezet mag worden voor alleen elektriciteitsproductie zonder benutting van restwarmte, mocht Europees al niet meer. De SER realiseert zich dat biomassa nog steeds een rol kan spelen voor de opvang van pieken. Op veel plekken is verrassend veel nuance te bespeuren in het rapport. Ze zijn veelal opgenomen als voetnoot bij de belangrijke beslisdiagrammen.

Groen gas en geavanceerde biobrandstoffen

Het SER-advies is ronduit positief over de productie en  inzet van groen gas. Ook ziet ze belangrijke toepassingen voor biomassa (biogrondstoffen) in de industrie (hoge temperatuur warmte, goed voor een vraag van 44 PJ/jaar) en transportsector (geavanceerde biobrandstoffen). Dit biedt belangrijke perspectieven voor vergisting en pyrolyse.

Schoon en duurzaam

Biomassa moet duurzaam worden verkregen. Het SER-advies is positief over de certificeringssystemen zoals NTA-8080. Deze bieden goede waarborgen. Europees zijn de bepalingen in de Renewable Energy Directive I en II belangrijk. In deze Directives wordt ook aangegeven dat de inzet van biogrondstoffen kan bijdragen aan klimaatdoelen, zo wordt ook gememoreerd in het SER-advies. Eveneens wordt erkent dat bij bio-warmtecentrales door toepassing van goede rookgasreiniging, de effecten op de luchtkwaliteit kunnen worden voorkomen.

Alliantie Nieuwe Energie Overijssel

Binnen de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel wordt ook druk van gedachten gewisseld over biomassa en duurzame energie. Bio-energie neemt een belangrijk deel uit van de duurzame energievoorziening en zou nog verder groeien in het programma dat loopt tot 2023. Frans Feil (BEON) heeft onlangs een presentatie gehouden over de nuances in het SER-advies. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de bedreigingen, maar nadrukkelijk ook naar de bijzondere kansen die SER-advies biedt voor de provincie.

Downloads

Nuance in het SER-advies

Links

Nuance in het SER-advies
BEON-reactie op SER-rapport: Inzet biomassa juist belangrijk voor duurzame toekomst
Brief aan de Stas Stientje van Veldhoven_SER-advies