Gecombineerde innovatie bijeenkomst bio-energie Hengelo

In Hengelo is de toekomst al praktijk! Restwarmte uit biomassa wordt dubbel gebruikt: stoom van Twence en pyrolysebedrijf Empyro gaat naar zoutfabriek Nouryon. Het koelwater van de zoutfabriek wordt benut in de warmtenetten van Firan (Hengelo) en Ennatuurlijk. De landelijke Bio-WKK-groep is dit een prachtige locatie om op 17 september de innovatieagenda voor energie uit biomassa te presenteren. Ze hoopt daarmee al haar leden te laten zien wat in Overijssel al gebeurd.

Voorlopig programma
Auditorium Twence, Boldershoekweg 51

12.15-13.00 u
Ontvangst met broodjes

13.00-15.30 u
– Welkom door gastheer
– Warmte voor Hengelo en Enschede (Twence)
– Lauw koelwater bron voor warmtenet (Bas van Golde, Ennatuurlijk)
– Overijssel actief in bio-energie (Renate van Drimmelen, provincie Overijssel)
– Innovatieagenda bio-energie (Klaas de Jong, projectgroep biomassa & wkk)

15.30-16.30 u
bezichtiging naar keuze: Warmtepompcentrale DEC Noord in Hart van Zuid of installaties bij Twence Boeldershoek

De deelnemers van BEON worden van harte uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Toegang is gratis.