Eén van de excursies brengt ons bij de prachtige boerderijvergister, die van mest groengas produceert. Deze vergister is gebouwd door  BEON deelnemer HoSt uit Enschede.

De vergister is eigendom van de familie Haarman en maakt deel uit van een melkveebedrijf met 350 melkkoeien in de buurt van Blokzijl. Sinds het voorjaar van 2021 beschikt het bedrijf over deze monomestvergister, die 16.000 ton mest per jaar vergist. Voor de verwarming van de vergister (1.600 m3) wordt een warmtewisselaar gebruikt die draait op stroom van eigen zonnepanelen . Het bedrijf  produceert hiermee 350.000 m3 biogas per jaar, dat wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit en wordt ingevoed op het lokale 8 bar aardgasnet van Rendo.

Driekwart van de opbrengst komt uit mest van het eigen bedrijf; een kwart van de mest wordt aangevoerd door enkele buren en gaat vergisting ook weer terug naar de buren. Er worden geen andere producten dan mest vergist.

De excursie vindt plaats op 15 oktober, van 11.00 – 12.30 uur