Het drijvende zonnepark is een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik met betrekking tot de energietransitie: de dubbelfunctie van ruimtegrbruik en lokaal eigendom staan centraal. Op de Bomhofsplas in Zwolle heeft Groenleven het grootste drijvende zonnepark van Europa gebouwd. Met 72.000 panelen (27 MW) wekt het park stroom op voor ca. 7.000 huishoudens.

Het zonnepark de Bomhofsplas drijft op een zandwinplas van Dekker Groep. Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van bruikbare oppervlakte voor duurzame energie optimaal gebruikt.

De opgewekte stroom wordt door de lokale energiecoöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven geleverd. Het park is mede gefinancierd door het Energiefonds Overijssel.

De excursie vindt plaats op 15 oktober van 13 – 14 uur