Biogasscan

Voor het bepalen van de haalbaarheid van biovergistinginstallaties, is door BEON deelnemers CCS – met hulp van de Europese Commissie – een haalbaarheidsscan ontwikkeld. Op eenvoudige wijze kunnen geïnteresseerden met deze tool hun specifieke bedrijfssituatie doorberekenen. De tool geeft aan wat de kosten en opbrengsten van de biogasinstallatie zijn en of invoeding in het aardgasnet interessant is.