Ook dit jaar heeft het Bio-energiecluster samen met de provincie haar jaarlijkse Bio-energiedag Oost-Nederland georganiseerd. Dit jaar met als thema: Duurzame biomassa heeft de toekomst.

Ontvangst in het provinciehuis (8.30 – 09.00 u)

Excursies (per bus, vertrek vanaf provinciehuis stipt om 09.00 u)

Lunch (12.30 – 13.30 u)

  • Informatiemarkt

Plenair, in de Statenzaal (13.30 – 15.00 u)

  • Welkom, door Nico Schiphorst, voorzitter Bio-energiecluster Oost-Nederland
  • NEO op stoom, door Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel
  • Filmbeelden met interview en rondleiding Brouwer Bio-centrale/ Friesland Campina
  • Paneldiscussie met André van der Zee – met Annemieke Traag (provincie Overijssel), Annemie Mattheeuws (Twence), Henk Wanningen (Staatsbosbeheer), Maarten van Dongen (Natuur en Milieu Overijssel), Jan de Goede (Cogas), Douwe Jan Tilkema (Waterschap Vallei en Veluwe) en Wim de Blok (Byk NL).

Parallelsessie 1: Industrie (15.30 – 17.00 u)

Parallelsessie 2: Mest

Parallelsessie 3: Hout

Vrolijke afsluiting tijdens de borrel (vanaf 17.00 u)

 

Foto’s