Agro-energie Hardenberg timmert stevig aan de weg. Van 100.000 ton input aan organisch materiaal per jaar (vooral mest) weet ze in haar grote vier vergistingstanks, 450 m3/uur groengas te produceren en elektriciteit op te wekken (geïnstalleerd vermogen 1,7 MW). Groengas wordt geleverd aan het aardgasnet van Coteq. Die is daar reuzeblij mee.

Elektriciteitsnetten lopen vol door de aansluiting van zonneparken. Verduurzaming van het gasnet is een goed alternatief. Gasnetten hebben nog volop ruimte. Alleen op heel warme dagen niet. Dan is het lokale gasgebruik laag. Na investeringen in de gasreinigingsinstallatie (voor groengas) en een extra WKK afgelopen jaar, werkt het bedrijf nu aan een stikstofverwijderings-eenheid. Daarmee kan zij een nog grotere bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw.