Frans Feil (BEON) gaat in op de nuance in het SER-advies. Hij vergelijkt daarbij wat in de pers is verschenen en wat werkelijk in het rapport staat. Bio-energie is vooral toepasbaar als groengas, transportbrandstof of voor hoge temperatuur warmte. En in warmtenetten, als er nog geen betaalbare alternatieven bestaan. Verder altijd in combinatie met strenge duurzaamheidseisen en meervoudige verwaarding.