De taskforce duurzaamheid heeft de FAQ op de website van BEON vernieuwd. Van de informatie wordt veel gebruikt gemaakt. Door nieuwe gegevens en inzichten moeten de vragen en antwoorden regelmatig vernieuwd worden. Recente berichtgeving vroeg om meer duidelijkheid over stikstof, ruimtegebruik en inzet voor energietoepassingen. De taskforce verzamelt voortdurend vragen die tijdens debatten en voorlichtingsbijeenkomsten worden gesteld en formuleert antwoorden onderbouwd door onderzoek en praktijkkennis.

Zie hier voor de FAQ voor houtige biomassa en vergisting. De taskforce bestaat uit deelnemers van BEON, inclusief de Universiteit Twente, aangevuld door experts van Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel.

Zie voor het overzicht aan onderwerpen:
FAQ