Bijeenkomst over verduurzaming van de warmtevoorziening en de rol van biomassa, 13 maart 2019
Introductie door Frans Feil
Duurzame warmtelevering in Purmerend en regio Noord Veluwe, door Marie-Therese Tetteroo
Verslag bijeenkomst

Bijeenkomst over duurzame wijk en zwembad Ermelo. 27 juni 2019 
Programma Duurzaamheid Ermelo, gemeente Ermelo
Verduurzaming van het zwembad in Ermelo, Sweco

Bijeenkomst over korte omloopgewassen, 26 september 2019
Uitnodiging bijeenkomst

Bijeenkomst over energielandgoederen Noord-Veluwe, december 2019
Energielandgoederen in de RES-Veluwe, door Frans Feil
Energievisie en cultureel erfgoed, door Marieke van Zanten, Oversticht

Bijeenkomst over energielandgoederen Noord Veluwe, september 2020
Samenwerken in Landgoederenzone Noord Veluwe
Verslag bijeenkomst met intentieverklaring 

Bijeenkomst over biomassa in het SER-advies, 12 januari 2021
Nuance in het SER-advies, door Frans Feil
PBL-adviezen over biomassa, door Bart Strengers PBL (achtergrond documentatie)

Bijeenkomst over meer bomen en bos en klimaatslim bosbeheer, april 2021
Meer bomen en bos en klimaatslim bosbeheer, door Martijn Boosten, Probos

Bijeenkomst over zonne-energie op landgoederen, mei 2021
Eelerwoude en Oversticht Energievisie Erfgoed

Bijeenkomst over waterstof op landgoederen
Waterstofstudie voor Huize Vollenhof door Hymatters

Achtergrondinformatie
Wandeling langs de landgoederen aan de Noord-Veluwe
Energie en landgoederen RCE

Werkdocumenten
Werkboek RES Noord-Veluwe landgoederen
Werkdocument Energielandgoederenprogramma Noord-Veluwe september 2021