Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 27 oktober werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle.

Excursie

Informatie over de excursies:

pdf algemene informatie over beide excursies

pdf Greendal vergister Dalfsen

pdf BiomasSalland

Opening

Duurzame warmte EZ ondersteuning
Kees Kwant, RVO, Ministerie van Economische Zaken

pdf Download

Parallelsessie Duurzame (bio)warmte in agro- en procesindustrie

Mestverwerking en – vergisting
Andy Roelofs

pdf Download

Hoge druk hydrolyse en slibvergisting
Jos Jogems, Watreschap Vechtstromen

pdf Download

Verduurzaming warmtevraag Friesland Campina
Pim Spackler, Energie Makelaar

pdf Download

 

Parallelsessie Duurzame (bio)warmte in gebouwde omgeving

Combinaties van duurzame opwekking en energiebesparing in de bouw
Gerard Salemink, Pioneering

pdf Download

Bio-warmte in de gebouwde omgeving, belangrijkste dilemma’s
Marleen Volkers, provincie Overijssel

pdf Download

Film van de Vereniging van Inlands Hout en Economische zaken
AVIH, EZ

pdf Link naar film

 

Parallelsessie Verduurzaming netwerken gas, elektriciteit en warmte

Verduurzaming gas- en warmtenetwerken in Twente
Gerard Bauhuis, Cogas

pdf Download

Rol van netwerkbeheerders in de verduurzaming
Casper Polman (Johan Ritsema), Enexis

pdf Download

Verduurzaming warmtenetwerken in Oost-Nederland
Bas van Golde, Ennatuurlijk

pdf Download

Samenvatting

Frans Feil, BEON

pdf Download