RED II

RED II staat voor Renewable Energy Directive. Het zijn Europese afspraken over hernieuwbare energie. Ze bevatten ook eisen die aan biomassa gesteld worden. Dit om te garanderen dat biomassa ook werkelijk duurzaam is. Zo mag in het voortraject niet teveel CO2 verloren gaan. De inzet van biomassa moet minstens 70% klimaatwinst opleveren. Niet meer dan 30% van de CO2-winst mag verloren gaan. De afspraken zijn al verplicht voor vloeibare biomassa in verband met de bijmeng-verplichting. Binnenkort worden de duurzaamheidseisen ook verplicht voor vaste biomassa.

Verbrandingsinstallaties groter dan 20 MW moeten verplicht zijn gecertificeerd. Bij biogas geldt dat alle installaties groter dan 2 MW gecertificeerd moeten worden. Op deze wijze denkt de Europese Commissie 80% van alle biomassastromen onder controle te hebben.

Extra eisen

De overheid kan additionele duurzaamheidseisen stellen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook de REDII-eisen laten gelden voor kleinere installaties. Ook op het gebied van emissies hebben lidstaten mogelijkheden voor een eigen invulling. Alleen een afstandseis mag niet, in verband met bepalingen aangaande vrij verkeer van goederen.

In het geval van import van pellets heeft Nederland een pakket duurzaamheidseisen gesteld, en keurt certificeringssystemen goed die deze eisen (deels) hebben overgenomen. Een soort RED II aanpak maar dan alleen in Nederland. Dit is vastgelegd in een aparte regeling.

NTA 8080

De NTA 8080 is een Nederlandse Technische Afspraak. Het Better Biomass certificatiesysteem maakt gebruik van de NTA8080. Better Biomass (en ook de NTA 8080) bevat tenminste de RED II eisen. Het is een RED II goedgekeurd systeem, maar gaat nog een stuk verder. Meer milieueisen (emissies, biodiversiteit), maar vooral ook inclusief sociale eisen (arbeidsomstandigheden e.d.). Dit was ook een belangrijke aanbeveling in het SER-advies. De laatste eisen ontbreken volledig in de RED II want dat is niet WTO-proof.