RED II

RED II staat voor Renewable Energy Directive. Het zijn Europese afspraken over hernieuwbare energie. Ze bevatten onder meer eisen die aan biomassa gesteld worden, om te garanderen dat biomassa ook werkelijk duurzaam is. Zo mag de biomassa oogst niet ten koste gaan van de biodiversiteit. in het voortraject niet teveel CO2 verloren gaan. De inzet van biomassa moet minstens 70% klimaatwinst opleveren (gaat naar 80%). Dus niet meer dan 20-30% van de CO2-winst mag verloren gaan. De afspraken waren al verplicht voor vloeibare biomassa in verband met de bijmeng-verplichting. In 2021 worden de duurzaamheidseisen ook verplicht voor vaste biomassa. Zie hier voor volledige wettekst.

Verbrandingsinstallaties groter dan 20 MW moeten verplicht zijn gecertificeerd. Bij biogas geldt dat alle installaties groter dan 2 MW gecertificeerd moeten worden. Op deze wijze denkt de Europese Commissie 80% van alle biomassastromen onder controle te hebben.

Extra duurzaamheidseisen

De lidstaten kunnen duurzaamheidseisen ook laten gelden voor kleine installaties. Ook op het gebied van emissies hebben ze mogelijkheden voor een eigen invulling. Alleen een afstandseis mag niet, in verband met bepalingen aangaande vrij verkeer van goederen. Voor de import van pellets heeft Nederland een pakket van duurzaamheidseisen gesteld waaraan de biogrondstof moet voldoen. Deze eisen is vastgelegd in een aparte regeling.

NTA 8080

De NTA 8080 is een Nederlandse Technische Afspraak. Het Better Biomass certificatiesysteem maakt er gebruik van. Het gaat nog een stuk verder dan de RED-II-duurzaamheidseisen. Zo bevat het meer milieueisen (emissies, biodiversiteit). Ook bevat het sociale eisen met betrekking bijvoorbeeld van arbeidsomstandigheden. Dit laatste was ook een belangrijke aanbeveling in het SER-advies. In de RED-II waren deze eisen niet opgenomen omdat ze niet WTO-proof zouden zijn.