In vervolg op de eerste succesvolle openstelling van het Europese subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 worden in de loop van 2015 ook alle andere onderdelen van het programma opengesteld. Eind april wordt de beleidsregel met het beschikbare budget (plafonds), gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Voor nadere details over de voorziene openstellingen, inclusief bijbehorende regelingen kan de website van het programma www.op-oost.eu geraadpleegd worden.

Twee openstellingen in mei

Vanaf 19 mei 2015 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor twee regelingen. Voor activiteiten die vallen onder de andere openstellingen kunnen in de loop van 2015 aanvragen ingediend worden. De twee openstellingen die 19 mei 2015 in werking treden, betreffen de regeling ‘Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten’ en de regeling  ‘Innovatie samenwerkingsprojecten’. Voor beide openstellingen geld het principe “first come, first serve”

Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten

Deze openstelling betreft een vervolg op de al uitgevoerde openstelling Innovatievouchers. Subsidie kan aangevraagd worden voor innovatieprojecten door individuele ondernemers tot maximaal
€ 50.000,– Hierbij zijn alleen externe kosten subsidiabel. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

Innovatie samenwerkingsprojecten

Deze openstelling is bedoeld voor innovatieprojecten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van MKB’ers waarbij de focus ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er kan tot maximaal € 200.000,– subsidie aangevraagd worden. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten.

Samenwerking met de MKB-innovatiestimulering Regionale Topsectoren (MIT)

Voor beide bovenstaande openstellingen geldt dat ook de regionale MIT-regeling van toepassing is. Door deze samenwerking komt in totaal 8 miljoen euro beschikbaar. In de MIT Regio’s en Topsectoren werken de regio’s en het ministerie van Economische Zaken samen om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en te verbinden. Voor meer informatie zie: www.rvo.nl/mit

OP-Oost 2014-2020

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie in de sectoren: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agro & Food en Energie & Milieutechnologie (EMT).Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.