Duurzame energie en bio-grondstoffen –
Ruimte voor transitie

 

Ruimte is cruciaal. Nieuwe energie installaties hebben die nodig. Ruimte voor de installaties zelf, maar ook ruimte op de netwerken, voldoende capaciteit. Er is ook ruimte nodig om bomen te planten voor CO2-opslag en het produceren van bio-grondstoffen. Tegelijkertijd biedt de energietransitie ook ruimte. Energiebesparing, zon, wind en groengas leveren ruimte op in het behalen van lastige opgaven. Op het gebied van energie, klimaat en milieu, zelfs bij de zeer actuele stikstofopgave.

Op de Nieuwe Energiedag worden jaarlijks de belangrijkste projecten gepresenteerd die zijn gerealiseerd. In de morgen is er gelegenheid om de mooiste te bezoeken. Na de lunch volgen presentaties over de mijlpalen die zijn behaald, de installaties die zijn gebouwd en de nieuwe plannen die zijn ontwikkeld.

De dag wordt georganiseerd door BEON, het samenwerkingsverband voor bio-grondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland. De provincie treedt op als gastheer. Het event is mede mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Energie Overijssel. Toegang is vrij.

Programma donderdag 3 november

Excursies | Bus vanaf provinciehuis | 08.30 – 12.30 uur

 • Mestvergistingsinstallatie van Twence in Zenderen. Hier wordt mest verwerkt, groengas opgewekt, stikstof gereduceerd en worden nutrieten teruggewonnen voor bodemverbetering.
  opstap bus ook mogelijk bij treinstation Almelo (9.15 u)

 • Pilotproject klimaatslim bos- en landschapsbeheer. Bezoek aan pilotlocatie Sallandse Heuvelrug en onderdelen van de productieketen voor bio-grondstoffen.
  opstap bus ook mogelijk bij treinstation Nijverdal (9.00 u)

Bus gaat na de excursie direct naar Statenzaal Zwolle. U kunt na afloop van de dag eenvoudig met de trein terug naar uw opstapplaats.

 

Plenaire sessie | Statenzaal |12.30 – 13.30 uur | met Janinka Feenstra

 • Opening en welkom | BEON
 • Verslag met beelden van de excursies
 • Provincie biedt ruimte voor transitie | Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel
 • Debat aan de hand van vrolijke quizvragen voor publiek
  (in panel: Tijs de Bree, Lotte Visser, Marc Londo en Jeroen Jansen)

Lunch l 13.30 – 14.00 uur

Duurzame warmte en groen gas | Statenzaal |14.00 – 14.40 uur | met Janinka Feenstra

 • Duurzame warmte, ruimte voor nieuwe bronnen | Marc Londo | Nederlands Vereniging voor Duurzame Energie
 • Groen gas: meer mogelijk maken | Lotte Visser, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

 

Theepauze 14.40 – 15.00 uur

 

Parallelsessies l 15.00 – 16.30 uur

 

1.  Ruimte voor groen gas en de energietransitie

 • Ruimte voor duurzaam gas en versterking elektriciteitsnet (Jan Albert Westenbrink, gemeente Zwolle, Harry Roetert, Countus)

 • Ruim baan voor mestvergisting (Willem Dubbelman, Energiefonds Overijssel).
 • Groen gas en koel bier van Grolsch (Jesse Buitenveld, HoSt)

2.  Ruimte voor lokale duurzame energie en bio-grondstoffen

 • Tienduizend  zonnepanelen, energie voor 4.000 huishoudens: veel inspirerende voorbeelden van de Energie Coöperatie Enschede (Jeroen Jansen, voorzitter)
 • Stoomproductie voor Twentse bedrijven uit bio-grondstoffen (Leendert Tamboer, Twence)
 • The Greenswitch Factory, Hardenberg, waardevolle producten voor de glastuinbouw uit mest (Marc van Oers. Van Iperen International)

Afsluiting l 16.30 uur

Tijdens de afronding zal Frans Feil terugblikken op de Nieuwe Energie Dag en de mooiste momenten nog even terughalen.

 

Voor vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen via lotten@stimuland.nl.

De Nieuwe Energiedag is mede mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Energie Overijssel.