Twence, locatie Boeldershoek, Boldershoekweg 51, 7554 RT Hengelo


woensdag 12 feb

Om informatie te verstrekken op het gebied van deze omschakeling naar duurzame energie nodigt de NBKL  Overijsselse ondernemingen die tot de procesindustrie behoren op 12 februari uit voor een

Voorlichtingsbijeenkomst verduurzamen met Bio-energie

Het programma van deze middag bestaat uit een rondleiding en een inleiding waarin in detail wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om van aardgas om te schakelen naar duurzame bronnen. De focus ligt op het maken van stoom met bio-energie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Volledige kalender bekijken