Online


dinsdag 15 dec

Nationaal Warmtecongres

Bronverduurzaming

De warmtetransitie is in volle gang. Een facet waar wij ons continu mee bezig houden is het verduurzamen van de warmtenetten. In 2040 zijn al onze warmtenetten CO2-neutraal en ontvangen onze netten warmte van verschillende duurzame bronnen. Denk hierbij aan geothermie, aquathermie of zonthermie. Ook voor de piekvraag en back-upvraag. Het verduurzamen van een bron zorgt er in één klap voor dat alle huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet direct ook mee verduurzamen. Het verduurzamen van een warmtenet is complex, maar we zijn er volop mee bezig

    • Verduurzamen van warmtenetten
    • CO2-neutraal in 2040
    • Verduurzaming van de bron betekent direct verduurzaming van de woning

Frank Soons, Manager Duurzaamheid en Innovatie, Ennatuurlijk
Barry Scholten, Manager Green Field, Ennatuurlijk

Je kunt je hier inschrijven.

Volledige kalender bekijken