Cogas, Almelo


dinsdag 25 apr

Deelnemersvergadering

BEON-deelnemers komen twee maal per jaar bijeen om zaken te bespreken van gezamenlijk belang. We blikken terug op het afgelopen jaar en bespreken de belangrijkste aandachtspunten voor 2023.

Centraal dit voorjaar staan de veranderingen in de landbouw en de gevolgen voor groen gas productie in Oost-Nederland. Jesse Oosterwijk van de provincie Overijssel zal vertellen over het initiatief van de provincie om samen met Gelderland en andere zandprovincies, innovaties in de veeteelt aan te jagen. Hij denkt graag met ons mee over de positie met mestvergisting daarin en hoe we deze kunnen versterken. Vanuit onze werkgroep mestvergisting zal verslag worden gedaan over hun werkzaamheden. Gewerkt wordt aan een afwegingskader voor de agrarische sector voor mestvergisting en een position paper over het onderwerp, vooral met het oog op duurzaamheid.

Aanvang 15.00 u.

 

Volledige kalender bekijken