Uniek project
In de Koekoekspolder wordt een uniek project gerealiseerd. Een combinatie van bio-energie en geothermie levert duurzame warmte aan een tuinbouwgebied van 37 ha. De tuinders gebruiken al sinds 2012 aardwarmte en in 2019 is daar met hulp van BEON-partijen een bio-centrale bijgekomen. Doel is om deze bronnen aan elkaar te koppelen en uit te breiden. Dit is uniek in Nederland. Er wordt dan ook vanuit alle windrichtingen belangstellend meegekeken over de schouders van de initiatiefnemers die zich verenigd hebben in de Stichting Koekoekspolder Energie- en CO2-neutraal 2030 dat onder leiding staat van BEON-voorzitter René Venendaal.

De bio-centrale
Tijdens de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 2019 is de bio-centrale met applaus geopend door gedeputeerde Tijs de Bree. Hij is blij met de nieuwe 15 MW centrale. De geleverde energie draagt bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de provincie. In de centrale wordt snoeihout uit de omgeving gebruikt. Dit is gegarandeerd duurzaam. Het hout komt vrij bij het onderhoud van stedelijk groen, houtwallen en andere landschapselementen en wordt geleverd door groenbedrijven en lokale landschapsorganisaties.

De uitbreiding
Een studie moet uitwijzen hoe de koppeling tussen bio-energie en geothermie het beste kan gebeuren. Daarna kan met de aanleg van het netwerk worden begonnen. Bij elkaar zal er in 2030 zo’n 50 MW aan vermogen kunnen worden opgewekt, waarmee het tuinbouwgebied Koekoekspolder volledig energieneutraal zou zijn. Er wordt dan 50 miljoen kubieke meter aardgas bespaard. Verdere groei is mogelijk door nieuwe geothermiebronnen aan het netwerk te koppelen. Daarmee ontstaat ook ruimte om delen van Zwolle en IJsselmuiden van aardwarmte te voorzien.