Hernieuwbaar en duurzaam betekent dat de BEON deelnemers (verklaren) alleen biomassa (te) gebruiken die voldoet aan de duurzaamheidscriteria zoals bijvoorbeeld geformuleerd in NTA8080-1:2015. Dit wil zeggen dat de minimale vermindering van broeikasgas emissie bij gebruik van vaste biomassa over de toegepaste ketens minstens 70% is, en dat de productie van de biomassa voldoet aan eisen op het gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit, emissies naar bodem, water en lucht, welvaart en welzijn.

Bij inzet van biomassa met een input capaciteit van meer dan 20 MW (7.2 ton/uur) kunnen BEON leden de duurzaamheid van de gebruikte biomassa aantonen door overlegging van een Better Biomass (NTA8080) of vergelijkbaar certificaat. In sommige situaties zal dit voor bepaalde reststromen administratief niet mogelijk zijn. Voor deze stromen zullen BEON leden actie nemen om dit alsnog mogelijk te maken.

Bij een input capaciteit van minder dan 20 MW mag ook op een andere wijze aanneembaar worden gemaakt dat de biomassa duurzaam is geproduceerd volgens de criteria van NTA8080, bijvoorbeeld door self assessment.

BEON deelnemers die niet zelf biomassa toepassen maar optreden als onderzoeker, adviseur, leverancier, etc. promoten in hun werkzaamheden duurzame toepassing van biomassa.