Op woensdag 25 mei 2016 hebben BEON en de Groene Metropool een bijeenkomst in Delden georganiseerd over de inzet van biomassa uit het buitengebied voor lokale duurzame warmtevoorziening. Zij hebben dit gedaan samen met het EU Secure Chain team. De bijeenkomst is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen.

De volgende documenten zijn down te loaden:
verslag van de bijeenkomst
– presentatie van Jan Oldenburg van Probos
– presentatie van Patrick Reumerman van BTG