Een prachtige rede van Richard van Leeuwen! Deze heeft hij op 4 oktober gehouden ter gelegenheid van het aanvaarden van de positie als lector aan de Saxion Hogeschool. Een nieuw evenwicht is nodig, het oude is niet langer houdbaar. Er gebeurt veel, de ene crisis is nog niet voorbij, of de andere dient zich aan. Het is zaak voorbereid te zijn. Gevaren te zien en oplossingen aan te geven. Veel goede voorbeelden zijn er al. Van Leeuwen ziet een belangrijke rol voor zijn groep en de Saxion hogeschool om de samenleving bij deze voorbereiding te helpen.

Richard van Leeuwen denkt daarbij terug aan de Bijbelse figuur Josef die de hongersnood in Egypte aan zag komen, maar niet wegdook, maar juist actie nam. En actie is nu nodig. In een prachtig lied gaf hij dat tijdens zijn lectorale rede aan: “Als later nu is”. Dat kon rekenen op een warm applaus.

In zijn rede liet hij mogelijke oplossingen zien voor energieopwekking en -gebruik. Zowel voor elektriciteit, warmte en mobiliteit. In combinatie met opslag en grondstoffen. De kunst is om deze oplossingen met elkaar te verbinden en tot een integraal systeem te komen. Daarvoor werkt Richard’s groep nauw samen met de Universiteit Twente, andere hogescholen – ook over de grens – en met het regionale bedrijfsleven. Hij liet vaak aan de hand van mooie plaatjes de omgeving en resultaten zien van de samenwerkingsprojecten.

Veel mensen uit de sector waren naar de Gasfabriek in Deventer gekomen om zijn verhaal te horen en deel te nemen aan het symposium dat was georganiseerd. Het gaat steeds om durven dromen van goede oplossingen, erin blijven vertrouwen en durven actie te nemen.