Op de jaarvergadering van 25 september kwamen deelnemers van BEON bijeen om over de plannen van komend jaar te praten. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

  •  innovaties voor terugdringen stikstofuitstoot landbouw en bio-energiesector
  •  blijvende aandacht voor duurzaamheid
  •  opslag van energie en de rol die bio-energie daarin kan spelen
  •  technologische samenwerking, met sterke rol UT en Saxion
  •  locaties voor mestvergisting en groen gas productie
  •  verduurzaming industrie

Veel van deze punten zullen ook terugkomen op de Nieuwe Energiedag.

Op de goed bezochte jaarvergadering waren verder nog presentaties van Powerspex en Maarten Arentsen.