Het landelijke Platform Bio-energie heeft het eindadvies van de Commissie Remkes, in samenwerking met de NVDE en andere branche-organisaties, grondig bestudeerd en een gezamenlijke reactie opgesteld. De reactie is in de nieuwsbrief van 10 juni j.l  opgenomen en gaat in op de extra eisen voor emissies voor bio-energieinstallaties en de opmerkingen in het rapport over biomassa in het algemeen.

In de storm aan kritische berichten over biomassa, is het van belang om de belangen van de sector onder de aandacht te blijven brengen bij beleidsmakers en politici. In de overvloed van meningen over biomassa, is het belangrijker dan ooit dat feiten en cijfers voor het voetlicht worden gebracht. Het Bio-energiecluster Oost Nederland zet zich, in samenwerking met andere branchegenoten, hiervoor in op meerdere manieren.

Opmerkingen

De vijf belangrijkste opmerkingen van PBE bij het rapport kun je hieronder lezen. Zodra de volledige reactie van alle organisaties beschikbaar is zullen wij deze ook publiceren.

    1. Het stellen van eisen aan kleine installaties moet gebeuren op een manier die specifiek is voor de installatie.  De eisen moeten relevant en proportioneel zijn met de installatie en met de aard, herkomst en toepassing van biomassa. Een one-size-fits-all door de eisen voor ‘grote stookinstallaties’ 1-op-1 van toepassing te verklaren op kleinere installaties is niet-functioneel, disproportioneel en dient het doel niet.
    2. De overheid kan niet en strengere eisen stellen en de SDE-subsidie beëindigen.
    3. De stelling dat “gecertificeerde biomassa ten onrechte als ‘CO2-neutraal’ wordt meegeteld” is in strijd met internationale consensus (UNFCCC, EU) over de CO2-neutraliteit van biomassa voor energietoepassingen en moet daarom resoluut worden afgewezen.
    4. Alle biomassa die onder relevante vergunningverlening en SDE+-subsidie wordt gebruikt draagt bij aan de hernieuwbare energieproductie. De Commissie Remkes impliceert dat alleen “aan duurzaamheidscriteria gebonden biomassa” een duurzame energiedrager is.
    5. De Commissie Remkes impliceert dat een deel van de biomassa installaties nu illegaal zou zijn. De sector werpt zich daar verre van en vindt dat de Commissie zich met deze stellingname diskwalificeert.

Zie ook Stikstofdepositie biomassacentrales slechts 0,01% van totaal.