Het gaat te langzaam met Groen Gas. Terwijl groen gas een uitstekende rol zou kunnen vervullen in de verduurzaming van de transportsector. De provincies hebben daarom samen met Groen Gas Nederland een actieprogramma opgesteld. Op 9 en 10 april zijn er bijeenkomsten georganiseerd om de mogelijkheden verder te verkennen. Eerst over de toepassing, toen over de productie van groen gas. Ze willen graag samen aansprekende innovatieve pilots helpen realiseren, goede voorbeelden meer over het voetlicht brengen en leren van de slechte projecten. BEON was ook te gast op de tweede dag en mocht dapper meedenken over alle mooie plannen en vergezichten die zijn ontwikkeld. Grasvergisting, biobased economie met groen gas, biogas hubs, etc. Van alles kwam aan de orde. De projecten zijn één voor één besproken en beoordeeld op hun merites en op de wijze waarop ze verder geduwd zouden kunnen worden. Tot slot is besproken wat nog meer moet gebeuren. Belangrijk is dat Groen Gas Nederland er een zusje bij krijgt: Groen Gas in Mobiliteit oftewel GGiM. Een nieuwe ster in groen gasland.