Heeft biogas als transportbrandstof de toekomst? Deze vraag stond centraal op de BEON workshop van 18 januari. Zal Liquid Biogas (bio-LNG) vergisting mogelijk maken buiten de SDE om? Jerom van Roosmalen van het bedrijf Osomo, sustainable developments uit Heteren, heeft tijdens de workshop laten zien dat het anders kan en zal ingaan op de opwaarderings-mogelijkheden van biogas tot bio-LNG en bio-methaan (LBM). Ook heeft BTG een presentatie gegeven over het concept van een bio-energieconversiepark in Goor (bio-ECP): hoe kun je energie- en materiaalstromen van verschillende procesunits met elkaar verbinden? De studie richt zich op de processen van Bio-energie Twente, de plannen van DVEP en de mogelijkheden bij Bruins & Kwast en het omliggende bedrijvenpark. Ook hierin was aandacht voor bio-LNG en LBM.

pdf Energieconversiepark Goor – Patrick Reumerman – BTG

pdf Bio LNG met de stirling cyrogenerator – Jerom van Roosmalen – Osomo sustainable developments