In het kader van het Europese programma Interreg BIO-RES van EUREGIO, heeft het cluster de status laten bekijken van de mestvergisting in Oost Nederland. In het CCS rapport komen alle belangrijke aspecten naar voren die een rol hebben gespeeld bij de realisatie en bedrijfsvoering van mestvergisters in Gelderland en Overijssel.

pdf