Presentaties tot 2015

Saxion zet via NOABER-project studenten in voor ontwikkeling biogashubs

Biogashubs worden gezien als belangrijke toevoeging in het spectrum van duurzame warmte opties in de regio. Door boerderijvergisters aan elkaar te koppelen kan volume worden gecreëerd voor groen gas productie. De hubs in Noord-Deurningen en bij Oxe (bij Deventer) zijn... Lees meer

Deelnemersvergadering 16 september 2015

Klik hier om de presentaties te downloaden die tijdens de Deelnemersvergadering zijn gehouden: presentatie Wilma Paalman, energie-neutraal Hof van Twente presentatie Willy Bijen, KARA, ketelfabriek in Oekraine Lees meer

deelnemersvergadering maart 2015

Hierbij de presentaties die tijdens de deelnemersvergadering van 25 maart 2015 zijn gehouden. Presentatie Martijn Vis over cascadering Presentatie Pieter Verberne over BIC-ON Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2014

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 30 oktober 2014 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Een samenvatting van de Bio-energiedag Oost-Nederland 2014 met presentatie door Frans Feil en vrolijke... Lees meer

Groene warmte uit snoeihout 2014 voorbeelden uit Zwolle en Hengelo

Op 25 juni zijn twee presentaties gehouden over het produceren van groene warmte uit snoeihout. Klik hieronder om de presentaties down te loaden: de houtketel van Cogas voor verwarming van de Muziekwijk in Zwolle de houtketel van het Warmtenet Hengelo voor de... Lees meer

Groene warmte uit snoeihout 2014

Op 25 juni zijn twee presentaties gehouden over het produceren van groene warmte uit snoeihout. Klik hieronder om de presentaties down te loaden: de houtketel van Cogas voor verwarming van de Muziekwijk in Zwolle de houtketel van het Warmtenet Hengelo voor de... Lees meer

Workshop biogasnetwerken

Download hieronder de presentatie van de resultaten van het promotieonderzoek van Taede Weidenaar. Presentatie Taede Weidenaar Lees meer

ESEIA conferentie Universiteit Twente energietransitie

Download hieronder de presentatie van de key note speech en het artikel van BEON zoals gepresenteerd op het UT-event. Key note speech door prof Michael Narodoslawsky Artikel Frans Feil BEON over regionale samenwerking en energietransitie in oost... Lees meer

Provincies willen vaart maken met biogas in transportsector

Het gaat te langzaam met Groen Gas. Terwijl groen gas een uitstekende rol zou kunnen vervullen in de verduurzaming van de transportsector. De provincies hebben daarom samen met Groen Gas Nederland een actieprogramma opgesteld. Op 9 en 10 april zijn er bijeenkomsten... Lees meer

Kansen en verbeterstrategieën voor vergisting in Overijssel

Download hieronder de studie over mestvergisting provincie Overijssel. Studie mestvergisting provincie Overijssel Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2013

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 31 oktober 2013 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Een samenvatting van de Bio-energiedag Oost-Nederland 2013 met presentatie door Frans Feil kunt u... Lees meer

Werkdocument versnellingsteam groen gas

Download hieronder het werkdocument versnellingsteam groen gas. Werkdocument versnellingsteam groen gas Lees meer

Presentaties workshop hout uit het landschap

Download hieronder de presentaties die gegeven zijn tijdens de BEON workshop “Hout uit het landschap” op 19 juni 2013. Presentatie inleiding BEON hout uit het landschap Presentatie energie uit landschap NO Twente Presentatie Biomassaland Presentatie hout... Lees meer

Presentatie workshop bio-energieonderzoek in Nederland

Download hieronder de presentatie van ECN die gegeven is tijdens de BEON workshop bio-energieonderzoek in Nederland van 17 april 2013. Presentatie ECN Lees meer

Informatiefilms

Welke films Bio-energiedag Oost-Nederland 2011 Lees meer

presentaties deelnemersvergadering 27 maart 2013

Presentatie workshop bio-energieonderzoek in Nederland Download hieronder de presentaties zoals gegeven tijdens de BEON deelnemersvergadering TKI-BBE presentatie Kees de Gooijer  presentatie Hencon Wellinkcaesar Factsheet TKI-BBE... Lees meer

Actieplan vergisting

Vergisting van natte biomassastromen is een belangrijk thema in de provincie Overijssel. Vergisting levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020. Hoewel de afgelopen jaren het aantal vergisters in Overijssel is... Lees meer

Clean Tech Café

Op dinsdag 12 februari was het Bio-energiecluster Oost-Nederland gastspreker tijdens het kiEMT Clean Tech Café in het ondernemershuis te Enschede. Hieronder kunt u de presentatie van het cluster downloaden. Presentatie BEON Clean Tech Café Lees meer

Presentaties lunch Energietransitiebeleid Gelderland

Op woensdag 6 februari organiseerde het Bio-energiecluster Oost-Nederland gezamenlijk met de stichting Biomassa een lunch met als thema het Energietransitiebeleid van de provincie Gelderland. De presentaties van deze lunch kunt u hieronder downloaden. Provincie... Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2012

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 1 november 2012 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Een impressie van de Bio-energiedag Oost-Nederland kunt u bekijken op ons YouTube kanaal. Parallelsessie... Lees meer

Presentatie Groen Beraad

Tijdens een bijeenkomst van Groen Beraad is een presentatie gegeven getiteld “Bio-energie in Oost-Nederland”. Download hieronder de presentatie. Bio-energie in Oost-Nederland Lees meer

Presentatie Innoversum

Op woensdag 9 mei is op het Innoversum Congres in Enschede een presentatie gegeven getiteld “Inspiratie voor innovatie – Ervaringen uit het Tsjechische dorp Hostetin”. Inspiratie voor innovatie – ervaringen uit het Tsjechische dorp... Lees meer

Presentaties Workshop Groen Gas Hubs

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de workshop Groen Gas Hubs gehouden op 18 april 2012 bij Kiwa in Apeldoorn. Cogas en Twence – Twents Bio-energiebedrijf Provincie Overijssel – Masterplan Groen Gas Kiwa – Groen Gas Hubs Stichting Groen... Lees meer

Presentaties Workshop Bio LNG / LBM (Januari 2012)

Heeft biogas als transportbrandstof de toekomst? Deze vraag stond centraal op de BEON workshop van 18 januari. Zal Liquid Biogas (bio-LNG) vergisting mogelijk maken buiten de SDE om? Jerom van Roosmalen van het bedrijf Osomo, sustainable developments uit Heteren,... Lees meer

Convenant 2011 – 2014

Op 3 november 2011 is door de Provincie Overijssel en het Bio-energiecluster Oost-Nederland het hernieuwde convenant voor de periode 2011 – 2014 getekend. Hieronder kunt u dit convenant downloaden. Convenant 2011-2014 Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost Nederland 2011

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 3 november 2011 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Plenaire sessie ochtend Ontwikkeling bio-energie in Nederland Frank van Erp, AgentschapNL Deze presentatie... Lees meer

Workshop Vergassing

Op woensdag 13 juli 2011 heeft dhr. Geert van Rens van Cornelissen Consulting Services (CCS) een presentatie verzorgd tijdens de workshop vergassing. De presentatie heeft betrekking op 2de generatie biobrandstoffen en gaat over de ervaringen en bevindingen die CCS... Lees meer

Nieuwsflits

Meldt u zich hieronder aan voor onze nieuwsflits: {rsform 5} Lees meer

hout uit het landschap

Klik op het juiste icoon om de presentaties down te loaden die gehouden zijn op de workshop in Havezathe De Haere over snoeihout uit het landschap. Presentatie Borgman Presentatie Welhuis Lees meer

Presentaties PBE meeting Biobased Economy

Op vrijdag 8 april 2011 is er door het Platform Bio-energie een bijeenkomst georgansieerd met als titel ‘Biobased Economy’. De presentaties van deze dag kunt u hieronder downloaden. Presentatie EL&I Presentatie Vereniging van de Nederlandse Chemische... Lees meer

Presentatie Fachhochschule Münster

Tijdens de vijfde Steinfurter Bioenergiefachtagung heeft professor Wetter een presentatie gegeven over de stand en ontwikkeling van toekomstige energiesystemen. Deze presentatie is hieronder te downloaden. Presentatie Professor Wetter Lees meer

Presentaties workshop groen gas 16 maart

De presentaties van de workshop Groen Gas van 16 maart zijn hieronder te downloaden Provincie Overijssel – Masterplan Groen Gas Kiwa – Invoeden en meten van Groen Gas en biogas Cogas – Ervaringen met opwerking van biogas Lees meer

Handreiking mestvergisting

De nieuwe handreiking (co)vergisting van nest is down te loaden door te klikken op onderstaand pdf logo. Lees meer

Houtkachels

Het gebruik van biomassa voor de productie van warmte wordt wereldwijd veel toegepast. Vooral in Noord- en Oost-Europa zijn veel kleine houtkachels te vinden door het lange stookseizoen en de grote beschikbaarheid van hout. Nederland kende de afgelopen jaren vooral... Lees meer

Bio-energiedag Steinfurt

Klik op het pfd icoon om de informatie over de bioenergiedag in Steinfurt down te loaden. Lees meer

Investeringsfonds duurzame energie Overijssel

Klik op het pdf symbool om het beleidsvoorstel van de provincie down te loaden Lees meer

Biogas in industrie

Klik op het pdf icoon om de presentatie van Harrie Knoef down te loaden. Lees meer

Monitoring rapport mestvergisting Oost Nederland

In het kader van het Europese programma Interreg BIO-RES van EUREGIO, heeft het cluster de status laten bekijken van de mestvergisting in Oost Nederland. In het CCS rapport komen alle belangrijke aspecten naar voren die een rol hebben gespeeld bij de realisatie en... Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost Nederland 2010

Op 14 oktober 2010 vond de Bioenergiedag Oost Nederland plaats in Zwolle, met als thema “Kansen en toepassingen van hoogwaardige biobrandstoffen in Oost Nederland”. Hieronder de presentaties die zijn gehouden. Klik op het pdf icoon om de presentatie down... Lees meer

Provincie Overijssel gaat investeren in duurzame energie

De provincie Overijssel gaat voor 100 miljoen euro investeren in duurzame energie. Lees meer over de plannen van de provincie in de beleidsnota aan de provinciale staten. Lees meer

eindrapport biogas invoeding in Olst Wijhe

Het rapport biogasinvoeding Olst Wijhe is geschreven door de Saxion Hogeschool en geeft een beeld van de mogelijkheden om biogas in de gemeente Olst Wijhe te produceren en op te werken tot groen gas om het te kunnen invoeden op het gasnet. Klil op het pfd icoon om het... Lees meer

groen gas voor Olst Wijhe

Download de presentatie van Johan Wempe door op onderstaand logo te klikken: Lees meer

Vergisting van gras presentatie HoSt

Klik ophet pdf icoon om het bestand down te loaden. Lees meer

presentatie Jos Cozijnsen carbon credits 27 feb 2010

Klik op het PDF icoon om de presentatie te down loaden. Lees meer

Brief EZ over SDE 2010

Klik op onderstaande icoon om de brief van het Ministerie van Economische Zaken down te loaden. Lees meer

De RWZI als Energiefabriek

Op 19 november hield Coert Petri van het waterschap Rijn IJssel een verhaal over de RWZI als energiefrabriek. Klik op onderstaand logo om de presentatie down te loaden. Lees meer

biomassastromen bij waterschappen

Op 19 november 2009 hield Tom Voskamp een verhaal over biomassastromen bij de waterschappen in Overijssel. Het verhaal is down te loaden door te klikken op onderstaand icoon. Lees meer

KARA ketels voor zwembaden

Op 11 november hield Alexander van Hunnik van KARA een verhaal over houtketels voor zwembaden. Klil op onderstaande icoon om de presentatie down te loaden. Lees meer

duurzame warmte met bio-energie

Op 11 november hield Frans Feil een verhaal over duurzame warmte op basis van bio-energie voor gemeentes. Klik op onderstaande icoon om de presentatie te downloaden. Lees meer

Login

Op deze pagina kunt u inloggen om zo naar het afgeschermde gedeelte van deze website te gaan. Zodra u bent ingelogd staat er aan de linkerkant een extra menu met informatie. Op deze zelfde pagina kunt u vervolgens ook weer uitloggen. Lees meer

Bio-Energieverbundes der Ost-Niederlande

Die Ost-Niederlande sind grün und setzen auf grün Die Ost-Niederlande sind ein grünes Gebiet mit weitläufigen Landgütern und vielen Wäldern. Das Land ist bekannt für seine vielen Wallhecken. Die Dörfer und Städte besitzen seit jeher Parks und viele Grünflächen... Lees meer

Artikel olie uit hout

Klik op het icon om het artikel olie uit hout over de pyrolyse fabriek van BTL bij Akzo Nobel te downloaden. Lees meer

Artikel HoSt

Klik op het logo om het artikel over HoSt te downloaden. Lees meer

Nieuwsbrief pyrolyse

Klik op het pdf logo om de nieuwsbrief over pyrolyse activiteiten te downloaden. Lees meer

Presentatie bioenergiecluster algemeen

Klik op het power point logo om een algemene presentatie van het Bioenergiecluster down te loaden. Lees meer

Presentatie Beter Bos met Biomassa van Borgman Beheer

Klik op onderstaand logo om de presentatie van Borgman Beheer te downloaden. Lees meer

Folder project Beesterwaag

Klik op het logo om de folder van het project Beesterswaag down te loaden. Het is een zwart-wit kopie. Orginelen te verkrijgen bij de cluster coordinator. Lees meer

Brief aan VROM

Klik op het logo om de folder van het project Beesterswaag down te loaden. Het is een zwart-wit kopie. Orginelen te verkrijgen bij de cluster coordinator. Lees meer

Rapport groen gas energietransitie

Klik op het onderstaande pdf om het rapport te downloaden. Lees meer